Facebook VEMICA
 Aktualności

Witamy w naszym sklepie

 Transport zapewnia

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VEMICA

Właścicielem sklepu internetowego jest: Ewelina Wojnarowska E&P
 
Postanowienia ogólne
 
Regulamin sklepu internetowego określa warunki i zasady nabywania towarów w sklepie internetowym Vemica który dostępny jest pod adresem www.vemica.pl.

Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym www.vemica.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia klienta z zawartych w nich zasad. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.vemica.pl oznacza akceptację wszystkich  postanowień niniejszego  regulaminu.

Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Ceny i koszt dostawy
 
Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto obowiązującymi wyłącznie na terenie Polski.
Klient dokona wyboru obowiązującego w sklepie internetowym sposobu płatności:

  1. przedpłata - przelew na konto bankowe + koszt przesyłki: 15 zł brutto
  2. za pobraniem – przy odbiorze towaru +koszt przesyłki: 18 zł brutto

Sposób dostawy –przesyłka pocztex kurier48 za pośrednictwem Poczty Polskiej
Dostawa realizowana jest na terytorium RP. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztów przesyłki, które w całości  pokrywa kupujący w zależności od wyboru sposobu płatności.

Sklep Vemica zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sklep Vemica zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 
Zasady realizacji zamówień
 
Aby dokonać zamówienia w naszym sklepie kupujący powinien wypełnić dane osobowe i wybrać jedną z dwóch opcji zamówienia:

1) zarejestrowania swoich danych w naszej bazie klientów. Tworząc konto można kupować szybciej i mieć dostęp do informacji o swoich aktualnych i wcześniejszych zamówieniach.

2)“Zamów bez rejestracji“. Klient wypełnia podstawowe dane potrzebne na zakup wybranego produktu. Klient nie jest zarejestrowany na stałe w naszym sklepie.

Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez zamawiającego.
Zamówienie z przedpłatą zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym firmy Vitalline Ewelina Wojnarowska E&P Numer konta: ING 65 1050 1520 1000 0090 9586 2414

Zamówiony towar zostanie wysłany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 - 3 dni roboczych od dnia zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym firmy.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się na magazynie producenta. W przeciwnym wypadku klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia lub wysyłka w dwóch dostawach)

Zmiana zamówienia jest możliwa w drodze kontaktu ze sklepem do czasu wysłania zamówionego towaru.
Za zakupiony towar zostanie wystawiona faktura VAT dla podmiotu gospodarczego (wymagane dane do faktury VAT: nazwa firmy, adres oraz numer NIP). W przypadku danych nieprawidłowych lub nieprawdziwych faktura nie zostanie wystawiona.
Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Do momentu odbioru przez kupującego towar pozostaje własnością sprzedającego.
 
REKLAMACJE
 
W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Vemica telefonem +48 503 65 92 43 lub e-mailem vemica@vemica.pl

W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku wyczerpania zapasów, sklep gwarantuje zamianę na inne produkty bądź ekwiwalent pieniężny w wysokości zamówionego towaru.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie wadliwego towaru wraz z pismem reklamacyjnym na adres: Ewelina Wojnarowska E&P oś. Orła Białego 52/17, 61-251 Poznań.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt.

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

W razie zwrotu towaru, klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od klienta.
Sklep Vemica nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezgodnego z ich przeznaczeniem wykorzystania zakupionych produktów.
 
POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE
 
Klienci Sklepu internetowego przekazują swoje dane osobowe niezbędne dla realizacji zamówienia dobrowolnie i wyrażają zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby sklepu Vemica. Klientom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest: Ewelina Wojnarowska E&P. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jakiekolwiek kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez pisemnej i uprzedniej zgody Eweliny Wojnarowskiej E&P będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Sklep Vemica zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.